ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ: BUU Engineering 2020”


“คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ: BUU Engineering 2020”
blog.eduzones.com
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ:BUU Engineering 2020” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มองไกล สู่ความเป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรมในอาเซียนด้
 

ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เปิดมอบทุนหนุนบุคคล -หน่วยงาน ทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ทุนวิจัยวิทยาศาสตร์


เปิดมอบทุนหนุนบุคคล -หน่วยงาน ทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
blog.eduzones.com
มอบทุนสนับสนุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ปี 2557 ของมูลนิธิโทเรทุนนี้มอบให้ บุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีควา
 

ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


 

ASEAN

The ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) is the oldest body within ASEAN. Established in 1967, the ASEAN Foreign Ministers meet annually, with informal meetings and retreats in between. The last AMM meeting was the 46th AMM, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 27 June – 2 July 2013. Their next meeting will be held in Myanmar on 8-10 August 2014.

This year’s AMM will coincide with the celebration of ASEAN’s 47th Anniversary (8 August). Share with us photos of ASEAN Day celebrations in your country, school, or community!


 

Logistics Clinic Thailand

สถิติโลกด้านโลจิสจิกสติกส์ใหม่ล่าสุด ต้องบันทึกว่าเรือ Mary Maersk สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เที่ยวเดียวได้มากสุดจำนวน 17,529 ตู้ TEU...!!

A World Record! Mary Maersk left Algeciras on 21 July with 17,529 TEU. She is heading to Asia. Your Promise Delivered!


 

ASEAN Watch

กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศในเวียดนามจัดงานเกย์ไพรด์ในกรุงฮานอย โดยมีนักกิจกรรมกว่า 300 คนมาเข้าร่วม พวกเขาร่วมกันขี่จักรยานและรถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนในกรุงฮานอย พร้อมกับโบงธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ของเพศที่ 3 โดยหนึ่งในผู้จัดงานเกย์ไพรด์ในครั้งนี้ เล่าให้ฟังว่า งานดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม ซึ่งจุดประสงค์หลักของงานปีนี้ คือการรณรงค์ให้ครอบครัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น

ทั้งนี้ กลุ่มชาวรักร่วมเพศในเวียดนาม ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากนัก แม้ว่าในช่วงหลัง จะมีการเรียกร้องให้เปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นก็ตาม โดยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ ยังมองว่าการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ผิด แม้จะไม่มีกฎหมายกำหนดบทลงโทษที่แน่ชัด แต่ชาวรักร่วมเพศหลายคู่ก็ถูกลงโทษทางสังคม เช่น การดูถูกด้วยวาจาหรือการกระทำ ขณะที่ ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งล่าสุด ระบุว่า ชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 53 ไม่เห็นด้วยกับชาวรักร่วมเพศ ซึ่งมากเกินครึ่งจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

http://aseanwatch.org/2014/08/04/เวียดนามจัดพาเหรดเกย์ค/


เวียดนามจัดพาเหรดเกย์ครั้งที่ 3 รณรงค์ให้ครอบครัวยอมรับคนรักเพศเดียวกัน | ASEAN Watch
aseanwatch.org
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศในเวียดนามจัดงานเกย์ไพรด์ในกรุงฮานอย โดยมีนักกิจกรรมกว่า 300 คนมาเข้าร่วม พวกเขาร่วมกันขี่จักรยานและรถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนในกรุงฮานอย พร้อมกับโบงธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ของเพศที่ 3 โดยหนึ่งในผู้จัดงานเกย์ไพรด์ในครั้งนี้ เล่าให้ฟังว่า งานดังกล่าวถือเป็นครั้งท…
 

Logistics Clinic Thailand

“อีสต์-เวสต์คอริดอร์ส” หรือ “นอร์ธ-เซาธ์คอริดอร์ส” คืออะไร ใครรู้บ้าง...?

โครงการที่มีชื่อแปะท้ายว่า “คอริดอร์ส” (corridors) เหล่านี้คือเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า

กลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรรวมกัน 250 ล้านคน มีพื้นที่รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร (เทียบได้กับยุโรปตะวันตก) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นภูมิภาคสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ของเอเชีย

ชื่อเต็มๆ ของโครงการนี้คือ GMS Economic Corridors หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี้

เส้นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors

ADB ได้แบ่งส่วนของเส้นทางการคมนาคมใน GMS Economic Corridors ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่

North-South Economic Corridor
East-West Economic Corridor
Southern Economic Corridor
แต่ละส่วนจะมีเส้นทางย่อยๆ ของตัวเอง (ที่น่าสนใจก็คือเส้นทางเกือบทุกเส้นผ่านประเทศไทย) ซึ่งจะขอกล่าวเป็นส่วนๆ ดังนี้

North-South Economic Corridor (NSEC)

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักของ GMS Economic Corridors โดยจะเน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เข้ากับภูมิภาคแหลมทองผ่านถนนในแนวเหนือ-ใต้

จุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือ-ใต้ คือ เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสายคือประเทศไทย และประเทศเวียดนาม

เส้นทางในกลุ่มเหนือ-ใต้ แบ่งออกเป็น 3 เส้นย่อย ดังนี้

เส้นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิง มายังเชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพ โดยมีส่วนที่ผ่านลาวและพม่าเล็กน้อย

เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิงแต่ไปสิ้นสุดที่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ-ใต้ของประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย

เส้นทางสายตะวันออก (Eastern Subcorridor) เริ่มจากเมืองหนานหนิง ในมณฑลกว่างสี (Guangxi) ของประเทศจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือกได้ว่าจะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเล หรือเส้นทางในทวีป
เส้นทางสายตะวันตก (Western Subcorridor: R3)

เส้นทางที่สำคัญคือสายตะวันตก ซึ่งเชื่อมต่อประเทศจีนตอนใต้กับกรุงเทพฯ มีรหัสว่าเส้นทาง R3 แบ่งเป็นเส้นทางย่อยทางตะวันออก (R3E) ที่ผ่านประเทศลาว และเส้นทางย่อยทางตะวันตก (R3W) ที่ผ่านพม่า

เส้นทางสาย R3E ส่วนของกรุงเทพ-เชียงราย ยาว 830 กิโลเมตรนั้นเป็นทาง 4 เลนหมดแล้ว (ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม 2010) ยังเหลือส่วนของ จ. เชียงราย ไปยัง อ. เชียงของ (ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดน) ยาว 115 กิโลเมตร ยังเป็นเส้นทาง 2 เลนอยู่ และยังต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ อ. เชียงของ ซึ่งไทยและจีนจะร่วมสร้าง กำหนดแล้วเสร็จปี 2012

ส่วนเส้นทางในประเทศลาว 228 กิโลเมตรนั้นเสร็จแล้ว โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก ADB ไทยและจีน

เส้นทาง R3W ในส่วนของประเทศไทยคือ กรุงเทพ-แม่สาย และสะพานข้ามแม่น้ำสาย เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเส้นทาง R3 จะช่วยให้การค้าตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยเฉพาะเขต “สี่เหลี่ยมมรกต” ระหว่างไทย-ลาว-พม่า-จีน เพิ่มขึ้น

สนใจมีต่อ พรุ่งนี้จ้า


 

The Red Carpet สมรภูมิพรมแดง 7 ส.ค. 23.15น. ช่อง 3

บ้าหลุดโลกไม่มีใครเกิน หนูอิมอิม ก้าวมหัศจรรย์, หยวน-นิธิชัย, และสาวกุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ 3นักแสดงเลยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “หลุดโลกยอดเยี่ยม” ใน “The red Car...
 

อนิลทิตา 6 ส.ค. 20.10 ช่อง 5

จักรา(นิธิศ วารายานนท์) กับรชา(แมทธิว ดีน) เพื่อนสนิท มาหาบุญโฮม(ศตวรรษ ดุลวิจิตรา) คนใช้เก่าแก่ของคุ้มเชียงแมน เพื่อสืบเรื่องอนิลทิตา(น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์...
 

ว้าว...ดารา 6-7 ส.ค. 21.25 น. ช่อง5

 

ASEAN

Myanmar celebrates ASEAN Day in Nay Pyi Taw!

Halfway through its ASEAN Chairmanship, Myanmar commemorated ASEAN’s 47th foundation day at the Myanmar International Convention Center 2 today. His Excellency President U Thein Sein delivered the ASEAN Day address wherein he congratulated the Leaders of ASEAN “for their leadership and vision in enhancing the quality of life of the peoples of ASEAN.” He said that “unity and cooperation have been the main strengths of ASEAN.” The President expressed “Myanmar’s aspiration to move forward in unity with fellow Member States to attain a peaceful and prosperous Community.”

In attendance were Myanmar’s Cabinet Members, the Vice President, diplomatic corp, representatives of UN agencies, students and government officials.